Kontakt

Ak máte akékoľvek otázky, nápady alebo pripomienky, neváhajte nás kontaktovať.

Korešpondenčná adresa a reklamácie:

mkn s.r.o
Nová Bošáca 703
913 08 Nová Bošáca 

Fakturačná adresa (neposielať poštu):

mkn s.r.o.
Ľ. Fullu 36
841 05 Bratislava 
Slovensko

Ostatné údaje:

IČO: 46844228
DIČ: 2023604880
IČ DPH: SK2023604880

Okr. súd BA 1, odd. SRO, vL. č 84389/B

Číslo účtu: 2800526683/8330
Názov banky: Fio banka a.s.
IBAN: SK10 8330 0000 0028 0052 6683
BIC (SWIFT): FIOZSKBAXXX

Číslo účtu na platbu v CZK: 2800526683/2010

Názov banky: Fio banka a.s.
IBAN: SK10 8330 0000 0028 0052 6683
BIC (SWIFT): FIOZSKBAXXX

 

Telefón:

+421 918 271 656

e-mail:

infozav inacprijemneveci.sk

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27 
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa 

tel. č.:   02/ 58 272 172
             02/ 58 272 104 

fax č.:   02/ 58 272 170 

e-mail:   ba@soi.sk