KeepCup

Keep cup

Prvé poháre KeepCups boli predané obyvateľom Melbourne milujúcim kávu v roku 2009 na nezávislom dizajnovom trhu. Ľudia ihneď rozpoznali KeepCup ako riešenie problému, ktorý ich znepokojoval – jednorazové obaly a množstvo odpadu vstupujúceho do životného prostredia. 

Ľudia si kupujú poháre KeepCup, pretože milujú ako vyzerajú a naďalej ich používajú, pretože si vytvárajú pozitívny návyk.

Pre mnohých našich zákazníkov bolo používanie KeepCup začiatkom ich cesty k zníženiu dôsledkov pohodlného správania.

Ste menič. Veci, ktoré hovoríte, a spôsoby, akými žijete, určujú smer našej budúcnosti.

https://au.keepcup.com/